Világegyetem

A Gawker krémje magyarul
A Gawker krémje magyarul
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Százéves, színezett képeken az ókori Egyiptom

Illustration for article titled Százéves, színezett képeken az ókori Egyiptom

A 19. század végén Európa régészei és menő utazói az ókori Egyiptom romjain pörögtek. Ezek a kézzel színezett képek akkoriban készültek, a piramisokról, a szobrokról, a hétközapi életről, a szobrokról, amiket azóta elöntött a felduzzasztott Nílus.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter