Világegyetem

A Gawker krémje magyarul
A Gawker krémje magyarul
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Mintha lógna az eső lába New York-ban

Illustration for article titled Mintha lógna az eső lába New York-ban

Helyszínen tartózkodó kollégánk, Etele, is megerősítette.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter