Világegyetem

A Gawker krémje magyarul
A Gawker krémje magyarul
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Halál a nyugdíjrendszerre

Illustration for article titled Halál a nyugdíjrendszerre

Mármint az amerikaira. Igen, ott is van nyugdíjrendszer, és ott is tök reménytelen és fenntarthatatlan az egész, mint Magyarországon, csak elég máshogy. Hamilton Nolan nyers és idealista cikkben foglalja össze, hogy mit kéne vele csinálni (amit persze soha senki nem fog).

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter