Világegyetem

A Gawker krémje magyarul
A Gawker krémje magyarul
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Durván néz ki a Namíb-sivatag

Illustration for article titled Durván néz ki a Namíb-sivatag

Ami folyónak tűnik, az nem folyó, csak a Tsauchab folyó kiszáradt medre. A fehér nem hömpölygő víz, hanem só. A képet a koreai Kompsat-2 műhold készítette.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter